EPG NRK

Jeg har problemer med programinformasjonen min på NRK, hva gjør jeg?

Dette er et problem vi jobber med å løse. Midlertidig kan du ta strømmen på boksen i 30 sekunder så skal det fungere fint i en stund.