Jeg får ikke satt på Teksting for hørselshemmede.

Teksting for hørselshemmede.

Teksting for hørselshemmede er ikke helt klart for TV via Fiber. NRK-kanalene finnes tekstet på kanal 999 (NRK1), 998 (NRK2) og 997 (NRK3/Super).