Jeg mangler lokal-TV/Frikanalen.

Jeg mangler lokal-TV/Frikanalen.

Lokal-TV og Frikanalen er dessverre ikke tilgjengelige på TV via Fiber.