Lokal-TV

Jeg får feil lokalsending på NRK1.

Sendingen som går på TV via Fiber hentes fra Oslo, og det er derfor denne lokalsendingen som er tilgjengelig på NRK1.
Vi har i tillegg fått NRK1 Troms, som ligger på kanalplassering 996.