Radiokanaler

Jeg finner ikke radiokanaler på TV-boksen min.

Radiokanalene er ikke tilgjengelige på TV via Fiber helt enda, vi jobber med å få dem på plass.