Hvor lang er oppsigelsestiden?

Hvor lang er oppsigelsestiden?

Gjeldende oppsigelsestid er inneværende måned + to måneder. Kunder i fast avtaletid kan først si opp abonnementet med virkning etter avtaletidens utløp.

(Avtaletid er den perioden du forplikter deg til å betale abonnementet ditt. Bestiller du abonnement eller mottaker til rabattert pris følger det ofte med en avtaleperiode. Normalt settes avtaletiden til 12 måneder frem i tid).