Sjørefleksjon kan påvirke signalene

Sjørefleksjon er signaler som reflekteres i vannflaten. Disse refleksjonene kan gjøre at signalene blir mindre stabile.

Ved sjørefleksjon kan det av og til være vanskelig å få stabile signaler, spesielt der signalene fraktes over store avstander med vann og det er store forskjeller på flo og fjære (høy og lavvann).

Løsninger kan være (her må man prøve seg frem):

  • Sette antennen høyt og lengst vekk fra vannet, gjerne i bakkant av huset. Prøv å skjerme antennen så den ikke får refleksjoner fra vannet.
  • Sett antennen lavt og la den peke skrått oppover. Prøv i forskjellige posisjoner.