Introduksjon

Trådløs forbindelse

 • Lyser grønt
  Alle tilkoblede enheter kan motta sendinger i HD-kvalitet (høy oppløsning).
 • Blinker grønt
  Alle tilkoblede enheter kan motta sendinger i SD-kvalitet (standard oppløsning).
 • AV
  Enheten har ikke kontakt med MASTER- / KLIENT-enheten. Prøv å endre plasseringen av enheten for å forbedre mottak av nettverkssignal. Kontroller fortløpende om LED-lampen begynner å lyse.

WPS info

 • Lyser grønt
  Tilkobling av ny enhet er vellykket. Lampen slukker etter ca. 2 minutter.
 • Blinker grønt
  Blinker mens tilkobling av ny enhet pågår. Slutter å blinke etter ca. 2 minutter.
 • AV
  Ingen WPS-tilkobling er aktivert

LED for nettverksport

 • Lyser grønt
  LAN / Nettverksforbindelser er opprettet
 • Blinker grønt
  Blinker ved nettverksaktivitet
 • AV
  Ingen LAN/nettverksforbindelse

Strøm på / Standby-mode

 • Lyser grønt
  Enheten er slått på og er aktiv
 • Lyser rødt
  Enheten er i strømsparemodus (standby-mode). Det er ingen datatrafikk på LAN / nettverksport.

WPS

Funksjon for enkel tilkobling av flere klienter med kun ett tastetrykk.
For å koble MASTER til KLIENT: trykk på WPS-knappen i 3 sekunder på begge enhetene.
WPS-funksjonen er tilgjengelig i ca. 2 minutter. Tilkoblingen er ferdig når WPS-lampen lyser fast.

RESTART / RESET

 • Restart - trykk knappen i mindre enn 5 sekunder
 • Reset - for å nullstille og sette tilbake til fabrikkinnstillinger - trykk knappen i 10 sekunder.

VIKTIG! Etter en "reset" vil MASTER og KLIENT miste kontakten med hverandre.
For å koble dem sammen igjen, følg punkt 3 og 4 i "Tilkobling av nye tilleggsklienter"

LAN / Nettverksport

Port for tilkobling av medfølgende nettverkskabel. Koble den ene enden av nettverkskabelen til LAN-utgangen på RiksTV-mottakeren og den andre enden til LAN-utgangen på KLIENT.

12V DC (1A) strøminngang

Koble til det medfølgende strømadapteret her.