Tilkobling av KLIENT-enheten

Tilkobling av KLIENT-enheten

Denne skal kobles til Hybrid HD-mottaker

  1. Koble strømadapter til KLIENT og sett den andre enden i stikkontakten i veggen
  2. Koble en nettverkskabel i LAN-utgangen på RiksTV-mottakeren og til LAN-porten på KLIENT
  3. Hold inne knappen bak på begge enhetene i 10 sekunder til det blinker på WPN. Enhetene vil da koble seg sammen og når det lyser grønt på alle lysene på begge enhetene er broen ferdig koblet