Tilkobling av nye tilleggsklienter

Tilkobling av nye tilleggsklienter
  1. Koble strømadapter til KLIENT og sett den andre enden i stikkontakten i veggen
  2. Koble en nettverkskabel i LAN-utgangen på RiksTV-mottakeren og til LAN-porten på KLIENT
  3. Aktiver tilkobling på MASTER: Trykk og hold WPS-knappen på baksiden av MASTER inne i 3 sekunder
  4. Aktiver tilkobling på KLIENT: Trykk og hold inne WPS-knappen på baksiden av KLIENT i 3 sekunder. WPS-lampen på MASTER og KLIENT vil nå begynne å blinke. WPS vil lyse i 2 minutter når de er ferdig tilkoblet.