Hjelp til oppkobling for TV over internett

Opplever du dårlig bildekvalitet?

Dette skyldes at RiksTV-boksen din ikke er koblet opp på riktig måte, og i den forbindelse må du kontrollere at boksen din er satt opp slik den skal. 

Dersom boksen din mottar internettsignaler fra trådløst nett, vil du ikke få optimale TV-signaler: 
Du må derfor gå til innstillingene på boksen din og endre internettsignalene fra "Trådløs" til "Kabel".

Merk: Kabelen fra internettuttaket skal gå direkte til RiksTV-boksen din, og ikke gjennom ruteren eller et annet internt modem.

Slik sjekker du at oppsettet for internett
på boksen er satt til "Kabel":

Oppkoblingshjelp

Trenger du mer hjelp?

Dersom bildet skulle «henge» etter denne endringen, kan du ta ut strømmen fra boksen og sette den inn igjen.

Opplever du fortsatt problemer?
Ta kontakt med kundesenteret vårt på telefon 21 02 27 13.

Åpningstider er mandag til fredag 08.00-22.00, og lørdag til søndag 10.00-20.00