Meny

Bedre RiksTV-mottak i Vestre Slidre

I Vestre Slidre og omegn har det vist seg å være vanskelige mottaksforhold for det digitale bakkenettet. For å bedre TV-mottaket legges kanalene på senderen Vestre Slidre om.

Dette betyr at mottaksforholdene bedres, og at du som bruker det digitale bakkenettet må søke opp kanalene på nytt.

Tar du inn Vestre Slidre-senderen må du foreta et nytt kanalsøk på den digitale mottakeren. Sjekk først om du har bilde på TV-en. Har du ikke bilde må du gjøre et nytt kanalsøk. 

Se bruksanvisning for din digitale mottaker for informasjon om hvordan kanalsøk gjennomføres. Trenger du hjelp, ring 09595.