Meny

Prisjustering fra 1. februar 2009

Med virkning fra 1. februar 2009 vil RiksTV justere prisene på kortavgift og abonnement på Rikspakken. Prisendringen gjelder både hovedabonnement og tilleggsabonnement med rabatt.

 

  • Endringene gjelder perioden fra 1. februar 2009.
  • Endringen gjelder bare fremover i tid.
  • Endringene gjelder bare kortavgift og abonnementspris på Rikspakken


Har du kjøpt et abonnement med avtaleperiode (og dermed rabattert pris på mottaker), vil de nye prisene gjelde fra avtaleperioden er utløpt for det aktuelle abonnementet, dvs. 12 måneder etter kjøp. Har du flere abonnement, kan derfor endringene slå inn på ulike tidspunkter.

Nye priser fra 1.2.2009 – Kortavgift og Rikspakken

Årlig kortavgift, ordinær pris                     kr.        798,-
(belastes 2 ganger pr. år à kr. 399,-)

Årlig kortavgift, rabattert pris*                  kr.        240,-
(belastes 2 ganger pr. år à kr. 120,-)

Rikspakken, ordinær pris, pr. mnd.             kr.      199,-

Rikspakken, rabattert pris*, pr. mnd.         kr.         60,-

 

* Prisen gjelder privatkunder. For bedriftskunder gjelder andre satser.

 

Har du spørsmål kan du kontakte RiksTVs kundesenter på tlf. 09595.