Meny

Viktig informasjon til fellesanlegg!

RiksTV klargjør i disse dager for en utvidelse av produktporteføljen vår, og har derfor utvidet med to nye kanalpakker (frekvenser). Det betyr at vi kan tilby flere kanaler og programpakker. I forbindelse med dette flyttes noen av tv-kanalene til de nye frekvensene. Dette kan by på utfordringer for de fellesanlegg som ikke er klargjorte for de nye frekvensene: Noen kanaler kan bli borte.

Antenneansvarlig må derfor sikre at fellesanlegget, gjerne ved hjelp av en antenneinstallatør, er klargjort for de nye frekvensene. Dette kan innebære at antennesentralen må utbedres med nødvendig utstyr.

TV3, Viasat 4 og Disney Channel, som tidligere lå i kanalpakke 3, ble før sommeren flyttet til kanalpakke 4. I en periode har RiksTV midlertidig distribuert de nevnte kanaler parallelt i kanalpakke 3.

Alle har dermed kunnet finne de tre kanalene på henholdsvis plass 23, 24 og 25 i kanallista, selv om antenneanlegget ikke er oppdatert.

Fra torsdag 19. august vil vi fjerne disse kanalene fra kanalpakke 3, og antenneanlegg som ikke er oppdatert for mottak av de nye frekvensene vil da ikke lenger kunne få inn disse kanalene. Discovery, The Voice, Animal Planet og CANAL+-kanalene er også flyttet til de nye frekvensene.

Disse er ikke tilgjengelig med mindre det er tilrettelagt for nye frekvenser.
TV 2 SPORT og de nye TV 2 Barclays Premier League-kanalene ligger i de nye frekvensene og flere av de nye tjenestene som kommer til høsten vil også ligge her. Dersom antenneanlegget er klargjort for nye frekvenser vil de nye kanalene automatisk legge seg inn i kanallisten på de fleste mottakerne etter at man har startet opp fra standby.

Dersom dette ikke skjer må man gjøre et nytt kanalsøk for å få oppdatert.