Meny

Frekvensbytte i Østfold

Torsdag 19. mai, ble det gjennomført frekvensbytte med arbeider på sendestasjonene i Halden, Viktjernåsen og Ørje Fort.

En ny frekvenskanal skal ta i bruk som erstatning for en av de kanalene som har vært benyttet. I stedet for frekvenskanal 62 vil 21 benyttes fremover. Arbeidet ferdigstilles i løpet av dagen 19. mai. De fleste mottakere vil oppdatere seg automatisk når de slås på, mens det i noen tilfeller kan være nødvendig å foreta et nytt kanalsøk.

Se mottakerens bruksanvisning for nærmere informasjon.