Meny

RiksTV får nytt kundesenter

TV-distributøren RiksTV bytter kundesenter. Siden starten i 2007 har fredrikstadbaserte Transcom vært ansvarlige for den daglige driften av selskapets kundesenter i tett samarbeid med RiksTV sentralt. Nå blir den operative driften overlatt til GoExcellent – en bedrift med 20 millioner kundekontakter per år, med virksomheter i fire europeiske land (Danmark, Sverige, Finland og Norge), og med totalt 2000 ansatte.

GoExcellent kommer til å overta kundebehandlingen i slutten av 2013.

- Flere elementer gjør at vi foretar et bytte nå. GoExcellent sin erfaring, pluss det faktum at samtalene har vært spennende med tanke på tjenester i fremtiden, var avgjørende for beslutningen, sier RiksTVs administrerende direktør Christian Birkeland.

- Vi er meget glade og stolte over å få være en del av RiksTV og stå for den operasjonelle driften av kundesenteret og dermed ekspandere i Norge. Vi tar med oss stor erfaring fra liknende virksomhet i det øvrige Norden. Jeg er overbevist om at dette vil gi gode, positive synergier, sier Terje Andreassen, administrerende direktør i GoExcellent.

- Var RiksTV misfornøyd med eksisterende kundesenter?
- Nei over hodet ikke. RiksTV er kåret til årets kundesenter fire av seks ganger ved hjelp av Transcom, vi har hatt et flott samarbeid, men etter lange diskusjoner med både gammel og ny partner valgte vi å satse på GoExcellent, sier Birkeland.

- Et av målene våre er blant annet å kunne sy sammen en tjeneste som både handler om direkte bistand på telefon samtidig som vi i større grad får en bedre integrert og mer fleksibel teknisk løsning. Dette henger også sammen med at RiksTVs egen kundedialog er inne i en veldig utvikling, med internt stor satsing på bl.a. web, avslutter Christian Birkeland.

FAKTA:
RiksTV kom på luften høsten 2007 og har de siste årene vist til positive regnskapsresultater. Antall abonnenter har økt godt de siste årene – og var ved fjorårets slutt oppe i 491 000 kunder hvorav i underkant av 300 000 kunder abonnerte på en eller flere av RiksTVs mange tjenester.

RiksTVs årsresultat landet på 108,6 millioner kroner i 2012. Tilsvarende resultat for 2011 var på 38,6 millioner. De totale driftsinntektene i 2012 ble på 1,088 milliarder NOK mot 1,008 milliarder i 2011. Omsetningsøkningen var på 8 prosent fra 2011 til 2012. RiksTV satser på kanaluavhengig distribusjon, både via bakkenettet samt strømme-TV med kanaler som TV 2 Sumo, VGTV, YouTube, musikktjenesten Beat samt filmtjeneste på nett.

Fakta om GoExcellent:
Har spesialisert seg på å drive kundeservice i Norden. Med mer enn 20 millioner kundekontakter pr år, en omsetning på 90 millioner Euro, virksomheter på ni forskjellige steder, 2000 ansatte, har bedriften blitt en av Nordens største innen sitt område.

For ytterligere opplysninger – kontakt informasjonssjef Jens-Petter Gjelseth på 90 80 11 08