Meny

RiksTV går frem på kundeundersøkelse

Norsk kundebarometer, et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI, måler tilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere, blant annet innen TV-distribusjon. Undersøkelsen viser en markant stigning i tilfredshet og lojalitet for TV-distributøren RiksTV.

RiksTV oppnår 69,8 poeng av maksimalt oppnåelige 100 kundetilfredshetspoeng. Det er en fremgang på 9,5 prosentpoeng fra 2012 til 2013. Altibox scorer høyest både på kundetilfredshet og i lojalitetsundersøkelsen.

Kundetilfredshetsresultatet til Altibox er 75,3, mens både Get 63,7(- 0,7), Canal Digital 60,6 (-4,9 ) og Viasat 58 (-1,4) går tilbake. Canal Digital har gått tilbake med 6,9 poeng på to år.

Undersøkelsen, der 5539 forbrukere blir spurt om hvor fornøyd de er med bedrifter de er aktive kunder hos, viser også at lojaliteten til RiksTV er sterkt stigende. RiksTVs oppnår 80,8 poeng for lojalitet. Bare Altibox er sterkere her med 87,6 poeng, men RiksTV øker fra 68,6 og har dermed en mer markert fremgang.

Norsk kundebarometer bygger på forskning av høy internasjonal kvalitet og stiller på linje med tilsvarende nasjonale kundeindekser i land som USA, Sverige, Tyskland og Taiwan. Undersøkelsen omfatter 186 bedrifter. Norsk Kundebarometers 2013-måling baserer seg på til sammen 18605 kundevurderinger, der hvert enkelt intervjuobjekt kan uttale seg om inntil fire bedrifter.