Meny

RiksTV Norges 29. største IT-/telekomselskap

Finansavisen presenterte mandag 23. september oversikten over Norges 500 største IT- og telekomselskaper, og med omsetning for 2012 på 1 087,6 mill. kr, kom RiksTV på en meget solid 29. plass. 

Oversikten over Norges 500 største IT- og telekomselskaper ble i går presentert for 17. gang, og 2012-regnskapene viser at disse selskapene til sammen klarte en omsetning på 273,58 mrd. kr. Trekker man ut storbaronen Telenor, som står for 37,3 prosent av totalomsetningen, klarte de 499 resterende selskapene en omsetning på 171,86 mrd. kr i fjor. I 2011 var dette tallet 164,7 mrd. kr. De samlede inntektene har med det økt med 4,4 prosent – den kraftigste veksten på fem år.  

For RiksTVs del endte fjoråret slik: Årsresultatet landet på 108,6 mill. kr for 2012. Tilsvarende resultat for 2011 var på 38,6 mill. kr. De totale driftsinntektene for RiksTV i 2012 ble på 1,088 mrd. kr mot 1,008 mrd. kr i 2011. Omsetningsøkningen var på 8 prosent fra 2011 til 2012.

Av RiksTVs konkurrenter er det definitivt Altibox som har klatret mest. Selskapet klarte å snu et resultatunderskudd på 87,1 mill. kr i 2011 til et overskudd i fjor på 84 mill. kr, og med en omsetningsvekst på 12,6 prosent tar nykommeren en 31. plass på listen. Også Get klarte å forbedre seg fra 2011, og får en god 17. plass med en omsetningsvekst på 11,9 prosent.