Meny

RiksTV vant i Oslo tingrett

- Norwaco krevde tosifret millionbeløp per år fra RiksTV

Oslo tingrett har slått fast at RiksTV driver med tilrettelegging for kringkasting – og ikke med videresending som rettighetsorganisasjonen Norwaco har hevdet. Det betyr at RiksTV ikke skal betale vederlag til Norwaco.

RiksTV har hele tiden hevdet at det er TV-kanalene som betaler for sin bruk av rettigheter – og at Norwaco dermed ikke skal ha betalt fra RiksTV for den samme utnyttelsen. Nå har Oslo tingrett slått fast at slik skal det være. Tvisten om klarering og betaling var knyttet til åndsverkslovens paragraf 34.

Norwaco har tidligere saksøkt RiksTV da de mente at bakkenett-distribusjonen som skjer via RiksTV måtte anses som videresending. Rettighetsorganisasjonen har krevd et tosifret millionbeløp årlig fra 2007 og frem til i dag for klarering av opphavsrettigheter brukt i TV-programmer. RiksTV har hele tiden benektet dette – og derfor gikk RiksTV denne gangen til sak mot Norwaco. Saken startet i Oslo tingrett 3. april i år. Nå foreligger dommen.

- Vi er glade for det retten har kommet frem til, og er også fornøyde med at dommen er så grundig juridisk fundamentert. Vi leser dommen som om tingretten er enig med oss hele veien, sier administrerende direktør Christian Birkeland i RiksTV.

TV-kanalene selv foretar nemlig ikke den tekniske utsendelsen i nettet. Hver enkelt TV-kanal leverer sitt fjernsynssignal til RiksTV. TV-distributøren pakker, koder og distribuerer sendingene til sine kunder. RiksTV vant frem med sitt syn om at denne distribusjonen er å anse som en del av TV-kanalenes egen utnyttelse, det vil si kringkasting av fjernsynssendinger.

- Vi har hele tiden ment at bakkenettdistribusjonen til RiksTV er kringkasting, og har nå fått det vi ser på som uomtvistelig medhold i dette, sier Birkeland.

Også TV-kanalene har vært enige med RiksTV om at distributøren driver tilrettelegging for kringkasting og ikke videresending. Kanalene anser bakkenettdistribusjon som en del av deres primærkringkasting, og har påtatt seg å klarere distribusjonen med rettighetshaverne.

I sin vurdering har retten lagt vekt på at TV-kanalene transporterer sine signaler direkte til RiksTV, uten at de aktuelle signalene først har vært tilgjengelige for seerne.

RiksTVs påstand i Oslo tingrett var at «RiksTV AS har i det digitale bakkenettet overfor Norwaco rett til å distribuere de fjernsynskanaler som distribueres i dag, og de fjernsynskanaler som tidligere har blitt distribuert jf åndsverkslovens paragraf 34».

Retten skriver også at «Distribusjonsavtalen som kringkasterselskapene har inngått med RiksTV er relevant for vurderingen av om RiksTVs distribusjon er kringkasting eller videresending» og viser til at TV-kanalene har inngått avtaler med RiksTV om kringkasting samtidig som kanalene har påtatt seg ansvaret for rettighetsavklaring med de som sitter på rettighetene.

Videre er følgende å lese i domsdokumentet: «Retten kan ikke se mangler ved kringkasters rettighetsklarering kan lede til at distribusjon i bakkenettet anses som videresending». Det betyr også at RiksTV ikke på noen måte prøver å unndra seg betaling.

Norwaco ble også pålagt saksomkostningene på 2,68 millioner NOK.

Administrerende direktør Christian Birkeland i RiksTV er fornøyd med utfallet i Oslo tingrett.

Samtidig blir det begrenset med feiring, selv om saken har tatt mye tid og ressurser.

- Vi konstaterer hva tingretten har kommet frem til, men kommer ikke til å feire dette på annen måte enn det vi ellers pleier å markere av hyggelige ting som skjer i RiksTV ved at vi kjøper inn en stor og god kake, sier Birkeland.

Dette står å lese i domsslutningen:

1. «RiksTV har i det digitale bakkenettet overfor Norwaco rett til å distribuere de fjernsynssignaler som distribueres i dag, og de fjernsynskanaler som tidligere har blitt distribuert, jf åndsverksloven § 34».

2. «Norwaco betaler sakskostnader til RiksTV med 2 688 000 to uker fra forkynnelsen av dommen. I tillegg kommer rettens gebyr».

For mer informasjon. Kontakt administrerende direktør Christian Birkeland i RiksTV på 909 52122 og/eller informasjonssjef Jens-Petter Gjelseth i RiksTV på 908 01108.