Meny

RiksTV rekrutterer

PRESSEMELDING

Selskapet har ansatt ny kundesentersjef og ny CRM-sjef.

Kristian Schüffner (37) og Kristian Børselien Kildal (31) er de nye ansvarlige lederne for kundedialog i selskapet som ledes av Christian Birkeland. Schüffner skal lede det daglige arbeidet på kundesenteret, mens Børselien Kildal skal ha overordnet ansvar for all kundedialog mot eksisterende kunder.

- Jeg er svært opptatt av kundene og kundenes behov. I RiksTV er gode kundeopplevelser en del av visjonen, derfor ville jeg gjerne ha denne jobben sier Schüffner.

Han begynte karrieren i Telenor og var der i 10 år. Han har de siste årene jobbet i Dolphin som konsulent med forbedring av kundeservice for ulike bedrifter.

Kristian Børselien Kildal (31) har bakgrunn fra management consulting i selskapene PwC, deretter MarkUp Consulting og til sist Implement Consulting Group.

- RiksTV har bransjens beste forutsetninger for å bli best i landet på CRM. Jeg har som mål å skape den mest relevante, responsive og lønnsomme kundedialogen i bransjen og skal være overordnet ansvarlig for all kundedialog mot eksisterende kunder, sier Børselien Kildal.

- Vi er glade for å få disse to kapasitetene med på laget. Kundetjeneste og kundedialog er viktig i vår bransje. Med disse ansettelsene mener jeg vi har fått på plass to av de brikkene som vil være avgjørende for vårt forhold til abonnentene. De utfyller et allerede sterkt team, sier administrerende direktør Christian Birkeland.