Meny

RiksTV vant mot Norwaco

PRESSEMELDING

Rettighetsorganisasjonen Norwaco har trukket ankesaken mot RiksTV etter at Oslo tingrett 30. mai 2013 fastslo at TV-distributøren ikke driver med videresending av TV-signaler i det digitale bakkenettet. Dermed blir tingrettens dom stående, og RiksTV har vunnet tvistesaken mot rettighetsorganisasjonen. RiksTV kan drive TV-distribusjon uten samtykke og betaling av vederlag til Norwaco. Norwaco må også betale saksomkostninger til RiksTV. Rettighetshaverne får sin betaling via kringkasterne.

-Vi er fornøyde med at Norwaco har trukket anken. Det er imidlertid synd at saken måtte gå i rettsapparatet over så mange år før det ble fastslått at vårt syn var riktig, sier administrerende direktør Christian Birkeland i RiksTV.

Rettighetsorganisasjonen krevde i utgangspunktet at RiksTV skulle betale vederlag for videresending til Norwaco.

-Vi har helt siden oppstarten ment at vi ikke har drevet videresending i henhold til åndsverksloven. Vi har hele tiden betalt vederlag til rettighetshaverne for sendingene vi distribuerer via kringkasterne – slik at rettighetshaverne har fått det de har krav på. Når kringkasterne allerede har kjøpt rettigheter for sin primærdistribusjon, inkludert bakkenettet, kan ikke rettighetshaverne få betaling en gang til gjennom Norwaco. Det har derfor aldri foreligget noe krav om samtykke fra Norwaco, eller noe som helst grunnlag for vederlag til samme organisasjon, sier Christian Birkeland.

Helt siden RiksTVs oppstart i 2007 har Norwaco hevdet at RiksTVs distribusjon i det digitale bakkenettet er å anse som videresending i opphavsrettslig forstand. Med videresending menes i denne sammenhengen en selvstendig og ny utnyttelse av de opphavsrettslige vernede verkene som inkluderes i sendingene. RiksTV på sin side har hele tiden hevdet at det ikke foreligger en slik videresending. I 2010 tok Norwaco ut nemndsbegjæring mot RiksTV. Senere samme år tok RiksTV ut søksmål mot Norwaco for å få fastslått at det ikke handlet om videresending.

Oslo tingrett avsa dom for at RiksTV har rett til å distribuere TV-kanaler i det digitale bakkenettet. Det vil si at RiksTV ikke har plikt til å innhente samtykke fra Norwaco, eller betale vederlag til samme organisasjon. Begrunnelsen for dommen er at sendingene klareres gjennom kringkasterne som en del av deres primærdistribusjon og dermed at det ikke foreligger videresending.

-Vi er nå glade for at vi kan fokusere på vår kjernevirksomhet – og slippe å ha fokus på denne saken. Det har krevd mye tid og ressurser hos oss over lang tid, sier Birkeland.

RiksTV er tilkjent saksomkostninger på 501 425 kroner i lagmannsretten. Totalt blir RiksTV tilkjent 3,2 millioner kroner etter som saksomkostningene i tingretten ble på snaue 2,7 millioner kroner.
Advokatfirmaet Haavind har vært prosessfullmektige for RiksTV.

RiksTV eies av NRK Aktivum AS, TV 2 Gruppen AS og Telenor Media Invest AS med 33,33 % hver.