Meny

Nordmenn elsker TV-sport

… og Ola elsker litt mer enn Kari

3 av 4 blant nordmenn sier at de ofte, eller av og til, ser sport på TV. Kun 1 av 4 svarer at de aldri gjør det. Det viser en undersøkelse som Ipsos MMI har gjennomført for TV-distributøren RiksTV.

- Sport på TV utgjør en stor og viktig del av TV-konsumet for mange. Det er ikke uten grunn at det er stor kamp om sportsrettigheter mellom de ulike TV-kanalene, både når det gjelder reklamefinansiert TV og brukerbetalt TV, sier informasjonssjef Jens-Petter Gjelseth i RiksTV.

Undersøkelsen ble foretatt av Ipsos MMI med et landsrepresentativ utvalg i alderen fra 18 år og oppover med totalt 1 286 respondenter. Undersøkelsen ble gjennomført i andre halvdel av mai måned.

Totalt svarer 27 prosent «Jeg ser ofte idrett på TV». Blant mennene svarer 37 prosent det samme. 16 prosent av kvinnene gir tilsvarende svar.

- Vi ser av undersøkelsen at mennene er i stort flertall når det gjelder den største interessen og det største konsumet av sport på TV. Det er blant menn vi finner de mest dedikerte sportsseerne, sier Gjelseth.

46 prosent av det norske folk svarer at «Jeg ser av og til idrett på TV». 40 prosent av mennene svarer dette, og andelen blant kvinnene er på 51 prosent.

- Kvinnene er overrepresenterte når det gjelder det å se på sport av og til. Det kan se ut som de velger enkeltbegivenheter i større grad enn mennene, sier Gjelseth.

Men ikke alle nordmenn er like glade i sport – og styrer unna. 27 prosent av de spurte sier nemlig at «Jeg ser aldri idrett på TV». Her er kvinnene i flertall. 33 prosent av kvinnene sier nemlig at de aldri ser idrett på TV, mens 22 prosent av mennene gir samme svar.