Meny

Nytt solid resultat fra RiksTV

Adm. dir. Christian Birkeland i RiksTV gleder seg over sterke resultater for RiksTV.

TV-distributøren RiksTV fortsetter å vokse. Driftsinntektene økte med drøye 30 millioner fra 2013 til 2014, en økning på tre prosent. Årsresultatet økte fra 128,3 MNOK til 233,8 MNOK.

- Vi har levert et solid resultat som vi er godt fornøyde med, sier administrerende direktør Christian Birkeland i RiksTV.

Aldri før har RiksTV hatt høyere omsetning enn i 2014. Ved utgangen av fjoråret hadde RiksTV 277 600 kunder. Tilsvarende tall på samme tid i 2013 var på 282 000.

- Vi ser en ørliten nedgang i antall kunder. Samtidig ser vi at kundene benytter flere typer tjenester hos oss. Men kampen om kundene mellom distribusjonsselskapene blir stadig tøffere, og det er positivt, ikke minst for forbruker, sier Birkeland.

Omsetningen i 2014 landet på 1 195 MNOK mot 1 165 MNOK i 2013. Driftsresultatet endte på snaue 132 MNOK i 2014 mot 149 MNOK i 2013.

Årsresultatet for 2014 ble betydelig bedre enn i 2013. Hovedgrunnen til det er at RiksTV i 2014 har balanseført en utsatt skattefordel på 122 MNOK. Det ordinære resultatet ble i 2014 på snaue 234 MNOK mot 128 MNOK i 2013.

- Overskuddslikviditeten er benyttet til å nedbetale gjeld til ekstern långiver og til eierne. Selskapets evne til egenfinansiering av investeringer er god, sier Birkeland.

Christian Birkeland ser positive utsikter for RiksTV.

- Vi legger fortsatt vekt på å videreutvikle våre produkter og tjenester samt å utvikle nye. Det er viktig for oss å være blant innovatørene i forhold til det å utvikle produkter for alle type skjermer. Her skjer det mye, både i forhold til mobil og mediebrett. Og vi har også lansert RiksTV Junior på mediebrett. Her kommer vi med enda flere nyheter ganske snart, lover Birkeland.

RiksTV eies av NRK Aktivum AS, TV 2 Gruppen AS og Telenor Media Invest AS med 33,33 prosent hver.