Meny

Historien vår

RiksTV ble etablert 17. november 2005 og eies av Telenor Media Invest AS, TV 2 Gruppen og NRK Aktivum med 1/3 hver. RiksTV ble dannet i forbindelse med overgangen fra analogt til digitalt bakkenett i Norge.

Det digitale bakkenettet

Norge er et ekstremt komplekst land, med høye fjell og dype daler. De høye fjellene har ofte kuldegrader, vind og isdekke, og det skal mye planlegging, mot og styrke for å jobbe med infrastruktur her til lands.

Bilde av antennebygging for det digitale bakkenettet

Dette var kanskje den største utfordringen NTV og Norkring sto ovenfor da Stortinget 26. februar 2006 vedtok med 84 prosent av stemmene å gå inn for en utbygging av det digitale bakkenettet. Norges topografi, i tillegg til spredt bosetting og en vinter med snø og is store deler av året, byr åpenbart på solide utfordringer, både når det gjelder å skape dekning i tråd med kravene som var satt – og med tanke på at utbyggingen skulle skje raskt.

Til tross for ekstreme utfordringer, både med terreng og vær, ble den første antenne satt opp på toppen av Moifjellet, nærmere bestemt Urdalsnipa i Rogaland, den 23. august 2006. Deretter ble det satt opp hele 430 sendepunkter og 531 småsendere i satelittskyggen for å sikre at minst 95 prosent av landet skulle kunne få tilgang til digitale TV-sendinger med RiksTV.

De første digitale TV-signalene gjennom eteren ble sendt 1. september 2007, men det tok to år til før alle de analoge signalene ble slukket. Tirsdag 1. desember 2009 gikk Troms og Finnmark også over til digitale sendinger, og nå dekkes 98 prosent av landets hustander av det digitale bakkenettet.

Dette er bilde av en sender for det digitale bakkenettet

Utbyggingen av det digitale bakkenettet blir stående igjen som en av de mest omfattende utbyggingene og overgangene i Europa, på desidert kortest tid. Og det er dette som nærmest får en til å tro at det virkelig ikke er den ting vi ikke kan her til lands, til tross for topografien, enten det er å bygge infrastruktur, mobildekning og TV-signaler til samtlige – eller å bygge jernbanespor på tvers av vidder og fjellandskap.

Vi skaper fremtidens tv-opplevelser

På 10 år har RiksTV gått fra å levere to TV-kanaler, NRK og TV 2, til å ha over 70 kanaler og en rekke strømmetjenester inkludert i våre løsninger.

Det viktigste for oss er i hvilken retning vi beveger oss, og med hvilken hastighet vi gjør det.

Bilde av kvinne på bussholdeplass med mobil

Vi ønsker å revolusjonere hvordan mennesker ser på tv. Måten vi gjør dette er å revolusjonere hvordan vi som selskap utvikler verdens beste tv-tjenester. Vi jobber med en lang rekke eksperimentelle konsepter. Noen ser dagens lys, andre gjør det ikke. Men prøving og feiling er en sentral av hvordan vi driver produktutvikling. Vi vet at vellykkede konsepter ofte er en konsekvens av én eller flere fiaskoer. Derfor får vi som jobber i RiksTV lov til å prøve ut konsepter og idéer vi tror på. Noen ganger lykkes vi, andre ganger bare lærer vi.