Meny

Lokal TV

De stedene i landet vårt der det finnes et lokal-TV-tilbud, kan du på fjernkontrollens plass 52 finne ditt lokal-TV.

Her vises lokale nyheter og andre sendinger fra din lokale TV-stasjon fra kl. 19.00 - 04.00 alle dager.

Lokal TV
  • Programplass 52
  • Digitalt bakkenett
  • Deler kapasitet med Disney Jr.
  • Mux 3

Lokal-TV-kanalene på RiksTV

Lokalfjernsyn, fjernsynsutsendelse til et lokalt avgrenset område, f.eks. en by eller et tettbygd område. I Norge ble det drevet uavhengig lokalfjernsyn i en forsøksperiode 1982–88, etter 1988 er slik fjernsynsdrift tillatt på permanent basis
(https://snl.no/lokalfjernsyn)

De stedene i landet der det finnes et lokal-TV-tilbud, kan du på fjernkontrollens plass 52 finne ditt lokal-TV. Når det ikke er sending, vises det sort skjerm.