SMART-boks II (183)

  • Vår nyeste boks. Enkelt i bruk og rask i kanalbytte.
  • Koble til wifi og få et komplett underholdningstilbud.

List price ID:
Offer ID: 234
Contract period: 0

Full priceOffer price
Once off 1790 990
Subscription 0 0