SMART-boks II (183)

  • Vår nyeste boks. Enkelt i bruk og rask i kanalbytte!
  • Koble til wifi og få et komplett underholdningstilbud!
  • Spar kr 1 790,-

List price ID:
Offer ID: 264
Contract period: 0

Full priceOffer price
Once off 1790 0
Subscription 0 0