Driftsstatus

Vi jobber med å løse noen mindre feil.

Driftsmeldinger:

  • NRK-appen på SMART-boks I & II

    Problemer med NRK-appen på SMART-boks I & II - Appen står bare og laster. Ingen foreløpig fiks er kjent, det jobbes med å løse problemet

Nylig løste feil:

  • Tekst NRK

    Vi opplever for tiden stor pågang grunnet manglende undertekst på NRK-kanalene. Er du tilkoblet Internett/Fiber - kan du benytte deg av kanalplass 983, 984 og 985 i mellomtiden. Er du tilkoblet antenne, kan du skru på teksting for hørselshemmede og bruke kanalplass 995, 996 og 997. Du finner veiledning til å skru på teksting for hørselshemmede ved å velge din mottaker her: https://www.rikstv.no/kundeservice/godkjente-mottakere/ Godkjente mottakere For å motta TV-signalene til RiksTV trenger du en RiksTV-godkjent mottaker, IDTV eller kortleser. Her er alle brukerveiledninger du trenger.

  • SMART-boks I og II: Sort skjerm

    SMART-boks I og II: Sort skjerm når man pauser avspilling. Midlertidig løsning er å bytte til en annen kanal og så tilbake igjen. Permanent løsning jobbes med.

Planlagt vedlikehold:

Det er ikke planlagt vedlikehold som vil påvirke TV-opplevelsen.

Senderstatus

Du kan sjekke status for sendere i ditt område i NTV's feilsøk.

Opplever du problemer med tjenestene til RiksTV?

Vi har løsninger og veiledninger for typiske utfordringer på våre hjelpesider. Du kan også kontakte kundeservice for å få hjelp, eller rapportere en feil.