Når kommer HBO Nordic?

Når kommer HBO Nordic?

Endelig dato er ikke satt, men den kommer i løpet av senhøsten og senest innen utgangen av 2017.