TV Øst

- innlandets eneste lokal-TV

Totalt ca 450 000 mennesker bor i dette området. En seerundersøkelse gjort i Mjøsområdet i slutten av juni 2012, viste at nær 48% så på TVØst en eller flere ganger i uka.  Vi har en times sending som er inndelt i 4 kvarter (Aktualiteter, Sport, Kultur og Underholdning). Alt innhold er lokalt stoff fra områdene.

TV Øst
  • Programplass 52
  • Digitalt bakkenett

Lokal-TV-kanalene på RiksTV