Åpenhetsloven

RiksTV tilbyr TV-tjenester enten sammen med en dekoder eller som et rent strømmeprodukt i Norge. RiksTV er heleid av TV 2, som er et Egmont-selskap. Vårt arbeid med åpenhetsloven føyer seg sammen med Egmont sitt Social Compliance Programme, som har fokus nettopp på anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter. Les mer om Egmonts arbeid her.

RiksTV er organisert slik at ansvar for leverandører følger hele livssyklusen fra kontraktsinngåelse til avslutning av samarbeid med leverandøren. Den ansvarlige for hver enkelt leverandør utfører aktsomhetsvurderinger sammen med en koordinator. For RiksTV internt er det HR-ansvarlig og koordinator som gjør vurderingen.

Våre aktsomhetsvurderinger baserer seg på flere kilder av informasjon:

  • Avtalen vi har med leverandøren
  • Svarene vi har fått på undersøkelse sendt ut til leverandøren
  • Rapporter og annen informasjon som er tilgjengelig på leverandørens nettsider
  • Annen tilgjengelig informasjon

Vurderingene klassifiseres til lav, moderat eller høy risiko for avvik. Kategoriene bestemmes av om det er avdekket avvik eller risiko for disse, og hvor alvorlige avvikene er. Ut fra hvilken kategori leverandøren vurderes til, følges det opp med krav om tiltak. Dersom det avdekkes grove brudd som barnearbeid, tvangsarbeid, korrupsjon eller lignende er det et krav at leverandøren utbedrer disse før vi fortsetter samarbeidet med dem. Vurderingene legges inn i system for håndtering av avtaler, og oppdateres jevnlig.

Per dags dato har vi ikke avdekket konkrete avvik. Aktsomhetsvurderinger er imidlertid et kontinuerlig arbeid, og eventuelle avvik som kommer fram vil bli publisert på rikstv.no/samfunnsansvar. Ønsker du informasjon om vårt arbeid med åpenhetsloven, kan du ta kontakt med oss på transparency@rikstv.no.