Meny

Fakta og teknisk informasjon om RiksTV

- til boligselskap og sameier

RiksTV er en digital-TV-leverandør, vi tilbyr ikke analog TV-distribusjon.

Individuelle og kollektive avtaler

RiksTV inngår både kollektive og individuelle avtaler, ut fra borettslagets ønsker og behov.

RiksTV vil sende i frekvensområdet 470-790 MHz/Kanal 21-60. I samsending med andre aktører i kabelnett vil det være mulig å konvertere kanalene opp eller ned i frekvens.

Alle de digitale mottakerne som er godkjent for det digitale bakkenettet støtter alle frekvenser i kabelnett, også de lavere og "eldre" frekvensene i VHF-båndet. En kanal/frekvensplan for våre kanalpakker vil bli tilgjengelig før lansering i de forskjellige regionene.

Distribusjon i kabelnett

Digital-TV fra RiksTV kan distribueres i kabelnett. Bedrifter kan på en enkel måte kvalitetssikre signalene i sine nett. Det tillates kun digital distribusjon, dvs. signalene må gå uendret til en digital mottaker godkjent av RiksTV. Hvert TV-apparat må kobles til en digital mottaker for å motta signalene.