Jeg bor i borettslag/sameie

Justering av antenne på fellesanlegg påvirker alle i bygget og må gjøres av en ansvarlig person i borettslaget/sameiet. Ta kontakt med vaktmester, ansvarlig for bygget eller styreleder i borettslaget/sameiet.

Har du andre spørsmål eller ønsker å ta kontakt med oss, sjekk ut sidene for borettslag/sameie her.