Mangler bilde

Mangler bilde

Dette tyder ofte på manglende kobling mellom boks og TV. Sjekk derfor først om du får opp menyen til boksen da du trykker på meny knappen på fjernkontrollen.

Om du ikke får opp menyen, så kan det være at TV-en står på feil kildevalg. Finn Source/input/AV knappen på fjernkontrollen til TV-en og velg riktig kilde. Om TV-en står på riktig kilde så kan det lønne seg å sjekke:

- Benytter du HDMI kabel som fulgte med dekoder?
- Forsøk å bytte HDMI inngang på TV-en
- Forsøk med annen HDMI kabel

Om alt er OK med kobling, og du får opp menyen, så kan følgende prøves:
- Ta ut strømkabel
- Ta ut HDMI kabel på boksen.
- Ta ut alle kabler fra boksen.
- Ta ut strømkabelen fra TV-en.
- La alle kabler og strøm være ute i 30 sekunder.
- Sett i strømkabel til boksen igjen og vent 40 sekunder.
- Sett i resten av kablene igjen, inkludert strømkabel til TV.

Om dette ikke fungerer så må du gjøre en fabrikkinnstilling.
Veiledning for dette finner du her: Fabrikkinnstilling