Fabrikkinnstilling

- tilbakestille mottakeren til standardoppsett

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg ”Valg og innstillinger”, benytt sidepiltastene. Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Velg" Systemvedlikehold" og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Tast PIN-kode 1 2 3 4 (eller din egen PIN-kode hvis du har endret den)

Trinn 4

Trinn 4

Velg "Fabrikkinnstilling". Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Velg ”Ja”. Trykk OK

Trinn 6

Mottakeren går i svart og starter på nytt

Trinn 7

Trinn 7

1 blå strek lyser svakt i mottakerens display.
4 blå streker lyser sterkt i displayet.
Det vises "on" i displayet.
RiksTV-logo vises.

Trinn 8

Trinn 8

Søker… Kanalnavnene listes opp

Trinn 9

Trinn 9

”Ferdig!” er markert. Trykk OK

Trinn 10

Trinn 10

Marker ”Ferdig!” Trykk OK

Ved manglende signal

  • Sjekk tilkoblingene. Er antennekabelen tilkoblet mottakeren?
  • Sjekk også senderstatus. Det kan være arbeid eller feil på senderen.

Trinn 11

Trinn 11

Bekreft med at du ser meldingen på TV-skjermen.
Trykk 5. Trykk OK

Installasjonen er nå ferdig. Du kan se NRK med en gang mens abonnementskanaler trenger en tilgangsmelding før bildet vises. Dette kan ta opptil en time.

Innstillingene for foreldrekontroll må settes på nytt etter fabrikkinnstilling.

Feil

Dersom meldingen ikke bekreftes

Får du ikke bilde på TV-en? Prøv med SCART-kabel.

HDCP

TV som støtter HDCP vil gi denne beskjeden neste gang man velger en HDCP-beskyttet TV-kanal.

Marker ”Slå på HDCP”. Trykk OK

Innstillingene for foreldrekontroll må settes på nytt etter fabrikkinnstilling.