Kontroller at passord er riktig

Dette kan komme av at det er lagt inn feil passord, eller at det har blitt endret.

Da kan følgende gjøres:

  • Ta ut strømkabelen fra nettverksruter.
  • Ta ut alle kabler fra dekoder.
  • Vent 30 sekunder.
  • Koble til strømmen på nettverksruter. Vent til nettet er tilbake. (Dette kan ta 5 minutter)
  • Sett i strømkabel til dekoder igjen og vent 40 sekunder.
  • Sett i de resterende kablene.
  • La dekoder starte opp før du prøver på nytt. 

 

Hvis dette ikke hjelper, så anbefaler vi at du kontakter din nettverksleverandør for videre feilsøk.