Mangler undertekster

Mangler undertekster

De fleste kanaler tekster ikke programmer med tale på morsmål. For eksempel så tekster ikke TV 2 norske programmer eller SVT1 svenske programmer.

De fleste engelskspråklige programmer skal være tekstet, hvis det ikke ligger undertekst tilgjengelig så har vi dessverre ikke dette.

Her kan du se hvordan du skrur på undertekst når det er tilgjengelig:
Teksting (undertekst)