Teksting (undertekst)

Denne rutinen bruker du for å endre undertekst under avspilling av innhold.

Trykk på den runde knappen innerst i midten av fjernkontrollen for å få opp menyen under

Trinn 1

Trinn 1

For å velge undertekster i avspilleren trykk på undertekst-knappen helt til høyre. 

Trinn 2

Trinn 2

Velg det språket du ønsker. 

For å komme tilbake til hjemskjermen: trykk på knappen som viser pil til venstre på fjernkontrollen.