Kanalsøk

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

TX-serien:
Marker "Søkemeny DVB-T"
Trykk OK

Marker ”Søking”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4


Marker ”Automatisk kanalsøk”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Kanalliste vil bli slettet.
Trykk OK for kanalsøk
eller trykk EXIT for å avbryte.

Trinn 6

Trinn 6

Kanalsøket starter.

IDTV går automatisk tilbake til TV.

Eller:
Trykk OK etter ferdig kanalsøk
for å gå tilbake til TV.