Programvareversjon

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

TX-serien:
Marker "Systemmeny"
Trykk OK
deretter:

Marker "System informasjon".
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Ulik plassering for de forskjellige modellene.

Trinn 5

Trinn 5

Programvareversjonen står til høyre for "Software versjon".