Kanalsøk manuelt og signalsjekk

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Innstilling”.
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Installasjon”.
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Kanalinstallasjon”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Digital: Testmottak".
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Menyen kommer opp på den samme frekvensen som kanalen man står på.
Trykk OK for signalmeter.

Skriv inn annen ønsket frekvens med talltastene.
Trykk OK.

Trinn 7

Trinn 7

Signal kvalitet god.
Trykk OK for å lagre.

Trinn 8

Trinn 8

Her er signal kvalitet dårlig.

Trinn 9

Trinn 9

Lagret
Trykk menu for å avslutte.

Trinn 10

Trinn 10

Dersom du lagrer en svakere frekvens vil denne erstatte den gamle selv om den nye er svakere.