Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Innstilling”.
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Installasjon”
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Kanalinstallasjon”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Installasjonsoppdatering".
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Trykk OK for å starte søket

Trinn 7

Trinn 7

Trykk OK eller Grønn knapp for å gå videre.

Trinn 8

Trinn 8

Søker

Trinn 9

Trinn 9

Det popper opp info plakater med brukertips på høre side under søket.

Trinn 10

Trinn 10

Søket er ferdig.

Trykk OK eller Rød knapp.
Trykk Menu for å avslutte.