Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Innstilling”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Installasjon”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Kanalinstallasjon”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Automatisk Installasjon".
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Trykk OK for å starte søk.

Trinn 7

Trinn 7

Velg ønsket Land

Trinn 8

Trinn 8

Velg "Antenne".
Trykk OK.

Trinn 9

Trinn 9

Trykk OK eller Grønn knapp for å starte søket.

Trinn 10

Trinn 10

Søker

Trinn 11

Trinn 11

Det popper opp info plakater med brukertips på høre side under søket.

Trinn 12

Trinn 12

Søket er ferdig.
Trykk OK eller Grønn knapp.

Trinn 13

Trinn 13

Trykk Menu for å avslutte.