Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Bilde".
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

"Bildeformat" er nedenfor første bilde.
Bla videre nedover med pil ned.
Marker "Bildeformat".
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker ønsket format.
Trykk OK.

Trykk Menu for å avslutte.