Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”System Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Autoinstallasjon”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Tast PIN kode.
Fabrikk-koden er 1234.
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

"Språk" - velg Norsk

"Land" - velg Norge - Viktig på grunn av Programvaren.

"Bakkenett" - Velg Digital

"Antenneeffekt" - Her kan 5 volt settes på for aktiv antenne.

"Satellitt" - velg Av

Marker "Start"
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Søker...

Trinn 8

Trinn 8

"Auto Installasjon avsluttet."
Popper opp i 2-3 sekunder.
TV-bilde kommer.