Signalsjekk og kanalsøk manuelt

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”System Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Digital tuner oppsett”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Installasjon"
Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Tast PIN kode.
Fabrikk-koden er 1234.
Trykk OK.

Kommer bare opp første gang man går inn i menyen.

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Digitalt Oppsett"
Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

"Land" - velg Norge

"Antennekraft" - Her kan 5 volt settes på for aktiv antenne.

Marker "Signalkontr."
Trykk OK

Trinn 9

Trinn 9

Signalmeteret kommer opp på den kanalfrekvensen man stod på.

Bruk høyre/venstre piltast for andre kanaler
Se på dekningskartet for aktuelle kanaler.

Nivå = Styrke

Trinn 10

Trinn 10

For å søke inn valgte kanalfrekvens
Marker "Tilføy"
Trykk OK

Trinn 11

Trinn 11

Søkeresultat.

Trykk Menu for å avslutte