Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”.
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "System Oppsett"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Digital tuner oppsett"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Brukerpref."
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Marker "Programv. oppdat."
Trykk OK.

Trinn 7

Trinn 7

Autooppdat. = velg "PÅ"

For Info
Marker "Oppdat. info."
Trykk OK.

Trinn 8

Trinn 8

Info

Trykk Exit for å avslutte.