Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk pil ned
Marker "Kanal"

Trinn 3

Trinn 3

Trykk pil høyre.
Trykk pil ned så
"Autolagring" blir markert.
Trykk OK (Firkant med pil inn -
I midten av rundingen)

Trinn 4

Trinn 4

Velg "Digital" (Midten)

Trinn 5

Trinn 5

Søker

Trinn 6

Trinn 6

Velg nettverk
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Fullført.
Trykk OK.