Fabrikkinnstilling

Tilbakestille mottakeren til standardoppsett

Trinn x

Trinn x

Trykk Exit og hold den inne (10-15 sekunder) til meldingen kommer opp på TV-skjermen.
Marker OK
Trykk OK

Gå til punkt 5
Eller via meny

Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk piltast ned og
marker "Innstilling".
(Loddrett tekst på vestre side)

Trinn 3

Trinn 3

Trykk høyre pil
("Plug & Play" blir markert)
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Tast PIN kode
Fabrikkoden er 0000.

Trinn 5

Trinn 5

Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Marker ønsket språk.
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Hjemmebruk"
Trykk OK.

Trinn 8

Trinn 8

Trykk OK

Trinn 9

Trinn 9

Marker "Norge"
for riktig programvare.
Trykk OK.

Trinn 10

Trinn 10

Marker Digital "Start"

Trinn 11

Trinn 11

Søker...

Trinn 12

Trinn 12

Marker ønsket nettverk
Trykk OK

Trinn 13

Trinn 13

Trykk OK

Trinn 14

Trinn 14

Marker "Auto"
Trykk OK

Trinn 15

Trinn 15

Ferdig