Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk pil ned til
"Kanal" er markert

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Signalinformasjon”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Signal meteret åpner seg på den frekvensen som den TV kanalen man stod på da man trykket  Menu.

Skriv inn ønsket frekvens med talltastene.

For å finne hvilke andre frekvenser som er tilgjengelige på stedet
- sjekk dekningskartet.

Trinn 5

Trinn 5

Her er det litt svakere signal.

Trinn 6

Trinn 6

Her er det ikke noe signal.